کدام نوع بازی کامپیوتری باعث افزایش هوش می‌شود؟

کدام نوع بازی کامپیوتری باعث افزایش هوش می‌شود؟

2 دسامبر, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

بازی‌های آنلاین به طور کلی هوش افراد را افزایش نمی‌دهند، بلکه فقط مهارت آنها در انجام مراحل خود را ارتقا می‌دهند. با این وجود، نوع خاصی از بازی‌های ذهنی به نام «بازی‌های رفت‌وبرگشتی» قابلیت بهبود ادراک فرد را دارند.

Source: مجله شبکه