کفش‌های هوشمند با قابلیت کنترل دما

کفش‌های هوشمند با قابلیت کنترل دما

6 ژانویه, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه
کفش‌های هوشمند

در نمایشگاه سی ئی اس امسال برای نخستین بار از کفش‌های هوشمند رونمایی شده است. این کفش‌ها قابلیت تنظیم و کنترل دمای درون کفش، ثبت مصرف کالری و همچنین ردیابی و ثبت تعداد گام‌های پیموده شده را با استفاده از یک برنامه‌ی کاربردی نصب شده روی گوشی‌هوشمند متصل
به آنها دارند.

Source: zoomit