گذرواژه‌هایی که از خود استقلال عمل ندارند

گذرواژه‌هایی که از خود استقلال عمل ندارند

2 ژانویه, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

بسیاری از کاربران به امید این‌که مکانیزم‌های حفاظتی همچون گذرواژه‌ها از دستگاه‌های آن‌ها در برابر دسترسی‌های غیر مجاز محافظت به عمل می‌آورند، خوشحال هستند. تنها نگرانی کاربران از بابت رخنه‌های امنیتی است که به هکرها اجازه نفوذ به دستگاه‌های کاربران را می‌دهد. اما شاید اوضاع کمی پیچیده‌تر از آن‌چه به نظر می‌رسد، باشد.

بسیاری از کاربران به امید این‌که مکانیزم‌های حفاظتی همچون گذرواژه‌ها از دستگاه‌های آن‌ها در برابر دسترسی‌های غیر مجاز محافظت به عمل می‌آورند، خوشحال هستند. تنها نگرانی کاربران از بابت رخنه‌های امنیتی است که به هکرها اجازه نفوذ به دستگاه‌های کاربران را می‌دهد. اما شاید اوضاع کمی پیچیده‌تر از آن‌چه به نظر می‌رسد، باشد.

منبع مطلب