۵ دشمن خوشمزه سلامتی

۵ دشمن خوشمزه سلامتی

28 ژانویه, 2017 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

یک فرد آگاه از سلامتی، گاهی اوقات به معنی روبرو شدن با حقایق ناخوشایند است. علامت واقعی یک رژیم گیرنده با مسئولیت، دانستن آن است که چه زمانی باید برخی مواد غذایی را کمتر مصرف کند و چه زمانی آنها را به طور کامل کنار بگذارد.
Source: اخبار رسمی