11میلیون حاشیه نشین زیر پوشش خدمات نوین سلامت

11میلیون حاشیه نشین زیر پوشش خدمات نوین سلامت

2 دسامبر, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

یازده میلیون نفر از ساکنان مناطق حاشیه کلان شهرها زیر پوشش خدمات نوین سلامت قرار گرفتند ،تا قبل از این دولت، بیش از 65 درصد از این افراد هیچ خدمتی را دریافت نمی کردند.
Source: اخبار رسمی