2 مشکل سازمان‌های حامی صادرات در ایران

2 مشکل سازمان‌های حامی صادرات در ایران

3 دسامبر, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

صندوق ضمانت صادرات نسبت به گذشته ازنظر روش و خدمات بهبودیافته است اما ظرفیت‌های این صندوق جوابگوی میزان صادرات کنونی ایران نیست.از سوی دیگر عدم ادغام این صندوق با بانک توسعه صادرات به اتلاف وقت و کاهش ظرفیت‌های این دو نهاد حمایتی منجر شده است.
Source: اخبار رسمی