80درصد دستفروشان فاقد بیمه بازنشستگی

80درصد دستفروشان فاقد بیمه بازنشستگی

10 آگوست, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برای ساماندهی وضعیت دستفروشان چاره جویی می کند.
Source: اخبار رسمی