9 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

9 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

13 آگوست, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه مراکز مخابراتی گلپایگانی قلعه میر،شهیدعاطف، پیروزی، شهید حکمت شعار،شهیدفرداسدی، شهیدبرادری صالح آباد، ثارا…، شهیدزارعی، وردآورد از تاریخ 24مردادماه آغاز می شود.
Source: اخبار رسمی