ADSL کشش قیمت بالاتر را ندارد

ADSL کشش قیمت بالاتر را ندارد

17 ژانویه, 2017 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

معاون تجاری شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اینکه مخابرات درخواستی برای افزایش تعرفه اینترنت ثابت نداشته است، اظهار کرد: بازار ADSL کشش قیمت بالاتر از این را ندارد.
Source: اخبار رسمی