Sass یا LESS ؟

Sass یا LESS ؟

28 دسامبر, 2015 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

روز به روز طرح های جدیدی ابداع میشه و همچنین جزئیات زیادی به CSS های پروژه اضافه میشه. دلیل وجود پیش پردازنده ها , افزایش کارایی و سرعت کدنویسی CSS است. پیش پردازنده هایی مثل LESS , Sass , Stylus , … اما سوال اصلی اینه که از کدام یک استفاده کنیم؟
روز به روز طرح های جدیدی ابداع میشه و همچنین جزئیات زیادی به CSS های پروژه اضافه میشه. دلیل وجود پیش پردازنده ها , افزایش کارایی و سرعت کدنویسی CSS است. پیش پردازنده هایی مثل LESS , Sass , Stylus , … اما سوال اصلی اینه که از کدام یک استفاده کنیم؟

منبع مطلب ….

دیدگاه خود را وارد کنید.