آشکارسازی رابطه‌ی فیزیکی بین فقر و افسردگی در دوران کودکی

آشکارسازی رابطه‌ی فیزیکی بین فقر و افسردگی در دوران کودکی

23 ژانویه, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه
تفاوت در اندازه‌ی ساختارهای مغزی در اسکن‌های مغزی افراد محتلف

بر پایه‌ی یک بررسی که به تازگی انجام گرفته، آشکار شده است که فقر باعث تغییر اتصالات مغزی در دوران کودکی می‌شود. برای بررسی این موضوع با ما همراه باشید.

Source: zoomit