شبکه و سرور

تمامی شرکت ها چه کوچک چه بزرگ، نیازمند شبکه های کامپیوتری هستند که ارتباطی پایدار و سریع بین کارمندان و همچنین بین کلیت ِ شرکت و دنیای بیرون برقرار سازد.
ایجاد شبکه های کامپیوتری از دو بخش کلی پسیو passive و سرور ساید server side تشکیل شده است.
در بخش passive، اقدامات کابل کشی و تهیه و نصب تجهیزات مورد نیاز از قبیل روترها ، مودم ها ، سویچ ها، تجهیزات وای فای و آنتن ها انجام می شود که در واقع عملیات فیزیکی ایجاد یک شبکه محسوب می شود.
اما بهره مندی از تجهیزات و کابل های مناسب تمام ِ کار نیست.
این تجهیزات و وسایل باید مدیریت شوند و پس از کانفیگ و تنظیم شدن عملیات اصلی خود را زیر سایه ی یک مدیر ( سرور ) انجام دهند.
تهیه سرورهای قدرتمند و در عین حال مقرون به صرفه و متناسب با کارآیی هر شرکت می تواند یک سرمایه گذاری محسوب شود که گروه تاپ8 با نیازسنجی و بررسی جوانب مختلف، گزینه های مختلف را پیشنهاد می دهد.
پس از تنظیم و کانفیگ سرویس ها بر روی سرور ها، نظارت دوره ای و نیز از راه دور ِ همیشگی بر سرورها ، ارتباط شرکت را پایدار برقرار خواهد داشت.