اثری دیگری از "کلی الیور" به فارسی برگردانده شد

اثری دیگری از "کلی الیور" به فارسی برگردانده شد

22 ژوئن, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

کتاب سوبژکتیویته بدون سوژه‌ها، اثر کلی الیور، استاد فلسفه و مطالعات زنان در دانشگاه وندریت، عرضه شد.
Source: اخبار رسمی