ارائه طرح های جدید پتروشیمی مشروط به تکمیل زنجیره تولید شد

ارائه طرح های جدید پتروشیمی مشروط به تکمیل زنجیره تولید شد

28 ژوئن, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با تاکید بر جلوگیری از خام فروشی به عنوان سیاست مهم شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در برنامه ششم توسعه، گفت: ارائه طرحهای جدید پتروشیمی، مشروط به تکمیل زنجیره تولید است.
Source: اخبار رسمی