اسباب بازی کودکانتان را علمی انتخاب کنید

اسباب بازی کودکانتان را علمی انتخاب کنید

22 ژوئن, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

بازی، زندگی کودک و وسیله ای است که با استفاده از آن جهانی را که در آن زندگی می کند می شناسد. تنها با استفاده از بازی کردن است که کودک به طور انفرادی خلاقیت به خرج می دهد و کل شخصیتش را به فعل در می آورد و تنها در ضمن خلاقیت است که فرد خود را کشف می کند. این اتفاق تنها در ضمن بازی کردن روی می دهد.
Source: اخبار رسمی