اطلاعات مغزی تنها از کانون‌های نورونی خاصی جریان می‌یابند

اطلاعات مغزی تنها از کانون‌های نورونی خاصی جریان می‌یابند

26 ژانویه, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه
نورون‌های لایه‌ی بیرونی مغز

نورون‌ها به عنوان گذرگاه‌های اطلاعات مغزی شناخته می‌شوند. به تازگی محققان دریافته‌اند که دسته‌ای از نورون‌ها در بخش‌های خاصی از مغز انسان مقدار بیشتری از سیگنال‌ها را از خود عبور می‌دهند و به عبارتی ترافیک بیشتری در آنها جریان دارد. این پدیده ممکن است در یافتن سازوکارهای مرتبط با برخی بیماری‌ها همچون آلزایمر مفید باشد.

Source: zoomit