ایران هم قهرمان می خواهد و هم پهلوان

ایران هم قهرمان می خواهد و هم پهلوان

20 ژوئن, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

رئیس جمهوری یکشنبه شب در ضیافت افطار با ورزشکاران با تأکید بر اهمیت ورزش همگانی در کنار توجه به ورزش قهرمانی، اظهارداشت: ورزش همگانی اساس و پایه است اما از طرفی دیگر ورزش قهرمانی می‌تواند مشوق نسل جوان کشورمان برای ورزش همگانی باشد.
Source: اخبار رسمی