بازار پول نیازمند ابزار هدایت سرمایه

بازار پول نیازمند ابزار هدایت سرمایه

12 ژوئن, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

کاهش نرخ سود بانکی بر اساس فرمولی منطقی، تحت تاثیرابزارهای هدایت کننده سرمایه به بازار پول است. چراکه کاهش نرخ سود از طریق بازارهای بین بانکی و نه به صورت دستوری محقق می شود.
Source: اخبار رسمی