برجام درهای قاره سبز را به روی نفت ایران باز کرد

برجام درهای قاره سبز را به روی نفت ایران باز کرد

20 ژوئن, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

اجرای برجام مقاصد صادرات نفت خام ایران را که در دوران تحریمها تنها به پنج کشور محدود شده بود، افزایش داد و غربیها را مشتری نفت ایران کرد.
Source: اخبار رسمی