تشکیل کمیته توانمندسازی با رویکرد توسعه کسب و کار در محلات

تشکیل کمیته توانمندسازی با رویکرد توسعه کسب و کار در محلات

1 جولای, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

مصوبات هجدهمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی که به بررسی وضعیت محدوده ها و محلات بازآفرینی شهری و عملکرد ستادهای استانی و شهرستانی استان خراسان جنوبی، طرح جامع مدیریت بم و منظر فرهنگی آن و مدل ملی تجارب تامین مالی وکسب وکار خرد، مشارکت ونهادسازی وتوانمندسازی اجتماع‌محور در محدوده‌های بازآفرینی شهری اختصاص داشت در ۱۲ بند اعلام شد.
Source: اخبار رسمی