تکمیل شدن سطر هفتم جدول تناوبی عناصر (جدول مندلیف)

تکمیل شدن سطر هفتم جدول تناوبی عناصر (جدول مندلیف)

5 ژانویه, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه
جدول تناوبی

در جریان آخرین اکتشافات علمی و به تائید سازمان جهانی شیمی که نظارت بر جدول تناوبی (مندلیف) را به عهده دارد، ۴ عنصر جدید به این جدول افزوده شدند که به‌این‌ترتیب هفتمین ردیف آن کامل می‌شود. با زومیت همراه باشید.

Source: zoomit