جهش‌های مضر روی گونه‌ی انسان در دوران مهاجرت‌های اولیه‌ی انسان از آفریقا

جهش‌های مضر روی گونه‌ی انسان در دوران مهاجرت‌های اولیه‌ی انسان از آفریقا

20 ژانویه, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه
مهاجرت‌های اولیه‌ی انسان از افریقا

امروزه روی این موضوع اتفاق نظر وجود دارد که انسان‌های مدرن برای نخستین بار از سرزمین آفریقا به سرزمین‌های دیگر مهاجرت کرده‌اند. گفته می‌شود که در طی این مهاجرت‌ها برخی جهش‌های ژنی مضر و نامطلوب در انسان‌ها رخ داده است که انسان‌های فعلی هم این اثرات را کماکان با خود دارند.

Source: zoomit