حمایت کوثر از پویش "سه شنبه های بدون خودرو"

حمایت کوثر از پویش "سه شنبه های بدون خودرو"

14 ژوئن, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

موسه اعتباری کوثر درکناررعایت اصول زیست محیطی و بکارگیری تکنولوژی های روز و سبز از پویش " سه شنبه های بدون خودرو" حمایت می کند.
Source: اخبار رسمی