دانشمندان اطلس جدیدی از آلودگی نوری منتشر کردند

دانشمندان اطلس جدیدی از آلودگی نوری منتشر کردند

29 ژوئن, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

بنابر گزارش "مجلۀ علوم"1 تحقیقات جدید حاکی از آن است که 80 درصد از آلودگی دنیا به ­ویژه در میان کشورهای توسعه یافته مربوط به آلودگی نوری است
Source: اخبار رسمی