دانشمندان اولین تراشه بیولوژیکی جهان را طراحی کردند

دانشمندان اولین تراشه بیولوژیکی جهان را طراحی کردند

3 ژانویه, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

رؤیای ترکیب ماشین‌های ساخته شده به دست انسان و مدل‌های بیولوژیکی به همت پژوهش‌گران Columbia Engineering اکنون کمی به واقعیت نزدیک‌تر شده است. به‌طوری که این گروه برای اولین بار موفق شدند فرآیند بیولوژیکی تولید نیروی شیمیایی را برای تغذیه یک مدار مجتمع CMOS مهار کنند.

Source: مجله شبکه