دوازدهمين شماره فصلنامه علمي پژوهشي JIST منتشر شد

دوازدهمين شماره فصلنامه علمي پژوهشي JIST منتشر شد

27 دسامبر, 2015 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

دوازدهمين شماره فصلنامه علمي پژوهشي JIST منتشر شد
دوازدهمين شماره فصلنامه (Journal of Information Systems and Telecommunication (JIST توسط پژوهشکده فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهي منتشر شد.
Source: اخبار رسمی