دولت فرمان حمایت از صنعت شیر را صادر کرد

دولت فرمان حمایت از صنعت شیر را صادر کرد

20 ژوئن, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

طرح جامع ساماندهی وضعیت تولید، فرآوری، بازار و مصرف شیر با هدف حمایت از دامداران و تقویت بخش غیردولتی، توسط هیئت وزیران به تصویب رسید.
Source: اخبار رسمی