دو عدد خطرناک که شاید نشانی از پایان علم فیزیک باشند

دو عدد خطرناک که شاید نشانی از پایان علم فیزیک باشند

20 ژانویه, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه
دو عدد خطرناک که شاید نشانی از پایان علم فیزیک باشند

سرعت رشد دانش بشری به صورت غیر قابل تصوری سریع است، روزانه شاهد تولید محتوای علمی بی‌شماری توسط دانشمندان برای توصیف پدیده‌های مختلف هستیم. اما آیا روزی خواهد رسید که دانش بشری دیگر قادر به توصیف پدیده‌های مختلف نباشد؟ با زومیت همراه باشید.

Source: zoomit