راز میدان مغناطیسی زمین از آغاز پیدایش این سیاره

راز میدان مغناطیسی زمین از آغاز پیدایش این سیاره

23 ژانویه, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه
هسته‌ی مذاب زمین و میدان مغناطیسی

در مورد چگونگی شکل‌گیری میدان مغناطیسی زمین و روند حفظ آن طی زمان‌های متمادی همواره فرضیه‌های زیادی پیشنهاد شده است. اما به نظر می‌رسد که حرکات تلاطمی مواد مذاب زمین در زمان آغاز پیدایش آن و کریستالیزه شدن برخی مواد شیمیایی منجر به پیدایش نوعی سازوکار نیرویی در مرکز زمین شده باشد.

Source: zoomit