سازوکار مديريت نرخ‌هاي سود در چارچوب سياست پولي

سازوکار مديريت نرخ‌هاي سود در چارچوب سياست پولي

14 ژوئن, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

افزايش قابل توجه نرخ حقيقي سود بانکي، پيامدهاي زيان باري براي رشد اقتصادي به ويژه از ناحيه کاهش تقاضاي مؤثر و همچنين تضعيف طرف عرضه و عملکرد نظام بانکي، در برداشته است و به همين دليل کاهش نرخ‌ سود بانکي به يکي از ضروريات سياست گذاري اقتصاد کشور بدل شد.
Source: اخبار رسمی