سیاست‌های پولی و بازار مسکن در سال ۹۵

سیاست‌های پولی و بازار مسکن در سال ۹۵

23 ژانویه, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

تاثیر سیاسـت پـولی بر سیستم مالی انکارناپذیر است. این تاثیر از طریق عملکرد نهادهاي مالی و تحول در اوضاع اقتصاد کلان رخ می‌دهد. نوسانات سیستم مالی نیز منجر به تغییرات قیمت دارایی‌های مختلف می‌شود، بنابراین رونق قیمت دارایی‌ها به ویژه قیمت مسکن ارتباط تنگاتنگی با رشد نقدینگی دارد.
Source: اخبار رسمی