فاکتورهای آسیب دیدگی در شهربازی و اطلاعات آماری از حوادث در شهربازی‌های آمریکا

فاکتورهای آسیب دیدگی در شهربازی و اطلاعات آماری از حوادث در شهربازی‌های آمریکا

19 مه, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

نتایج تحقیق انجام شده توسط انجمن جهانی شهربازی و شورای ملی استاندارد و ایمنی آمریکا، تقریبا 290 میلیون نفر از 400 شهربازی در آمریکا بازدید داشته‌اند و از 1.7 بیلیون دستگاه بازی در این کشور استفاده نموده اند. که آمارها احتمال آسیب دیدگی در شهربازی های آمریکا را 1 به 24 میلیون عنوان می‌کند.
Source: اخبار رسمی