فرهنگ قرآنی سدی در برابر ولنگاری فرهنگی

فرهنگ قرآنی سدی در برابر ولنگاری فرهنگی

21 ژوئن, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

ترویج فرهنگ قرآنی مصونیت در برابر ولنگاری فرهنگی به وجود می آورد.اصلاح فرهنگ عمومی و رشد و اعتلای فرهنگ ایرانی اسلامی در سایه تمسک به قرآن کریم ایجاد می شود و قرآن نسخه شفا بخش تمام امراض و بیماری های فکری، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است.
Source: اخبار رسمی