محصولات خوب، استراتژی خوب؛ چرا موفق نیستیم؟

محصولات خوب، استراتژی خوب؛ چرا موفق نیستیم؟

4 جولای, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

فرهنگ سازمانی موضوعی است كه به تازگی در دانش مديريت و رفتار سازمانی مطرح می‌شود. با بررسی كه توسط گروهی از انديشمندان علم مديريت صورت گرفته، فرهنگ سازمانی به عنوان يكی از مؤثرترين عوامل پيشرفت سازمانها شناخته شده است. فرهنگ سازمانی به عنوان مجموعه‌ای از باورها و ارزش‌های مشترك، بر رفتار و انديشه اعضای سازمان اثر می‌گذارد و می‌تواند نقطه شروعی برای حركت و پيشرفت باشد.

Source: مجله شبکه