مدل سه‌بعدی از مغز که نشان می‌دهد ما چگونه زبان‌ها را درک می‌کنیم

مدل سه‌بعدی از مغز که نشان می‌دهد ما چگونه زبان‌ها را درک می‌کنیم

20 مه, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

اگر به دستاوردهای دنیای پزشکی در حوزه مغز و اعصاب نگاهی داشته باشیم؛ مشاهده می‌کنیم که دانش ما در ارتباط با این عنصر پیچیده رو به فزونی نهاده است، با این‌حال، به خوبی از این موضوع اطلاع داریم که هنوز هم مطالب ناگفته بسیاری در ارتباط با این عنصر پیچیده وجود دارد که ما هیچ‌گونه شناختی در مورد آن‌ها نداریم.

Source: مجله شبکه