پیشرفت فراتر از برنامه در پتروشیمی هنگام

پیشرفت فراتر از برنامه در پتروشیمی هنگام

20 ژوئن, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

پیشرفت طرح پتروشیمی هنگام با عبور از برنامه پیش بینی شده به بیش از 31 درصد رسید.
Source: اخبار رسمی