کجارو: ۲۹ دی، روز هوای پاک و معضل آلودگی در تهران

کجارو: ۲۹ دی، روز هوای پاک و معضل آلودگی در تهران

19 ژانویه, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه
روز هوای پاک

بحران آلودگی هوا یکی از مهمترین تبعات انقلاب صنعتی به شمار می‌رود و کاهش این آلودگی یکی از دغدغه های اصلی مسئولان و مردم کشورهای صنعتی محسوب می‌شود. این روزها مساله آلودگی هوا در تهران و برخی استان‌های دیگر ایران به معضلی تبدیل شده که حل آن نیازمند عزمی ملی است.

Source: zoomit