35 میلیون ایرانی با تنش آبی مواجهند

35 میلیون ایرانی با تنش آبی مواجهند

20 ژوئن, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

با وجود اقدامات انجام شده و کاهش کم آبی تابستان امسال 301 شهر با جمعیتی معادل 35 میلیون نفر با تنش آبی مواجه هستند و در مجموع میزان منابع نسبت به مصارف با 8.6 درصد کاهش مواجه بوده است.
Source: اخبار رسمی