ست اداری

شرکت ها در بدو تاسیس و یا در ادامه فعالیتشان همواره به مواردی مانند سربرگ با سایز های مختلف ، پاکت های نامه ، جلد سی دی اختصاصی، طرح چاپ روی سی دی و دی وی دی ، کتیبه نویسی زونکن ها ، کارت ویزیت و …. نیاز دارند.
تمامی این موارد و مشابه آنها در گروه سِت اداری قرار می گیرد.

در زیر نمونه هایی از موارد ست های اداری طراحی و تولید شده توسط گروه تاپ8 را ملاحظه می فرمایید :