سی دی های تبلیغاتی

سی دی های تبلیغاتی

سی دی های تبلیغاتی شرکتی با استفاده از نرم افزار سبک و کارآمد فلشFlash  و با بهره گیری از تصاویر و انیمیشن های خلق شده ، با بهره گیری از صدا و تصویر و ایجاد نماهنگ های اولیه Intro ، منوبندی کارآمد و کاربرپسند